1. ШКОЛА MАМОГРАФИЈЕ И УЛТРАЗВУКА ДОЈКИ (Више информација)

Први термин одржавања: 23.03.-3.04.2020.
Други термин одржавања: 19.10.-30.10.2020.

2. ШКОЛА МАГНЕТНЕ РЕЗОНАНЦИЈЕ ДОЈКИ

Термин одржавања: 18.05.-29.05.2020.

3. ШКОЛА ПЕРКУТАНЕ БИОПСИЈЕ ДОЈКИ ВОЂЕНЕ УЛТРАЗВУКОМ

Термин одржавања: 21.09.-25.09.2020.
Руководилац: Проф. др Зорица Милошевић
Предавачи и ментори: Проф. др Зорица Милошевић (МФ, ИОРС), Др Владимир Урбан (ИОРС),
Др Драгана Павловић-Станковић (ИОРС), Доц. др Душко Дунђерски (МФ), Проф. Небојша
Милошевић (МФ), Доц. др Сузана Стојановић Рундић (МФ, ИОРС), Асс. др Марко Бута (МФ,
ИОРС) , Мр сц. мед. др Снежана Мијалковић (ГАК)

Школе су намењене лекарима специјалистма радиологије и лекарима на трећој и четвртој
години специјализације из радиологије

Информације:

kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs
pipa011@ptt.rs
011 36 36 36 63
011 36 36 36 64