ПРЕДСЕДНИШТВО РАДИОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА, 2019 - 2023

Проф. др Јовица Шапоњски, председник,
Клинички центар Србије, н.б.Медицинског факултета
Универзитета у Београду , Пастерова 2, 11000 Београд

Проф. др Зорица Милошевић, потпредседник,
Институт за онкологију и радиологију Србије н.б.
Медицинског факултета Универзитета у Београду,
Пастерова 14, 11000 Београд

Проф. др Викторија Вучај-Ћириловић, потпредседник,
Институт за онкологију Војводине, н.б. Медицинског факултета
Универзитета у Новом Саду, Пут доктора Голдмана 4,
21204 Сремска Каменица

Пуковник др Драган Дуловић, потпредседник,
Војномедицинска академија
Црнотравска 17, 11000 Београд

Др Душан Шапоњски, секретар
Клинички центар Србије,
Пастерова 2, 11000 Београд

Прим. др сци. мед. Горан Ђуричић члан, У
Универзитетска дечја клиника,
Тиршова 10, 11000 Београд

Потпуковник др Ђорђе Прокић, члан,
Војномедицинска академија,
Црнотравска 17 , 11000 Београд

Прим. др. сц. мед. Михајло Јецковић, члан,
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине,
Хајдук Вељкова 10, 21000 Нови Сад

Проф. др Драган Стојанов, члан,
Клинички центар Ниш, н.б.
Медицинског факултета Универзитета у Нишу

Проф. др Радиша Војиновић, чла,
Клинички центар Крагујевац, н.б.
Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу